Racism Partij voor de Dieren PvdD partij van de dieren dierenpartij pvvd pvdd esther ouwehand gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente gemeenteraad verkiezingen groen duurzaam politiek Den Bosch den bosch vegan klimaat ´s-Hertogenbosch

Een inclusieve en geëmancipeerde gemeente

Gelijke kansen, werk en inkomen
Iedereen doet er toe

In een gezonde en bloeiende samenleving is iedereen gelijkwaardig. Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Den Bosch. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Den Bosch. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de gemeentelijke overheid.

Opkomen voor dieren­rechten

Klimaat­recht­vaar­digheid

Een duurzame Bossche economie

Een groen en leefbaar Den Bosch

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en privacy en burger­rechten

Een inclu­sieve en geëman­ci­peerde gemeente

Ruimte voor fiets en voet­ganger

Een gezond en veilig Den Bosch