Verkie­zingen 2022


Alle kleine bee(s)tjes helpen! Partij voor de Dieren Den Bosch

Verbeter de wereld, om te beginnen in Den Bosch!

Soms word je moedeloos van alle berichten over klimaatverandering, de teloorgang van biodiversiteit en de stikstofcrisis. Kunnen we het tij nog keren, of is het vechten tegen de bierkaai? Voor de radicale verandering die op korte termijn noodzakelijk is, is het nodig dat realisten die vasthouden aan hun idealen hun krachten bundelen. Juist in onze eigen woonomgeving, in en rond Den Bosch, kunnen we met vereende krachten het grote verschil maken.

Den Bosch kan een veel prettiger woonomgeving worden voor mens en dier, een gemeente waarin we kunnen werken aan een groenere samenleving waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen. Een gemeente waar het algemeen belang het wint van commerciële belangen, die ruimte biedt ook aan komende generaties.

Actuele problemen die op dit moment spelen in Den Bosch, zoals de stadsparken die dreigen bebouwd te worden, de ontbrekende dierenopvangmogelijkheden voor onder andere vogels en knaagdieren en de slechte betrekking van burgers in besluitvorming, kunnen we samen oplossen. Vaak is het geen kwestie van geld maar vooral van politieke moed.

Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen, waar tegels liggen kunnen geen bloemen bloeien, waar prestigeprojecten gebouwd worden kunnen geen mensen wonen, op de plek van parkeergarages kunnen geen parken worden aangelegd.

De Partij voor de Dieren bestaat dit jaar 20 jaar en we hebben al die tijd vastgehouden aan onze idealen. We zijn de partij waarbij kiezers zich het meest thuis voelen volgens onderzoek van de Peil.nl. Omdat we niet van de koehandel zijn en letterlijk geen vlieg kwaad doen.

Dit jaar is het eindelijk zover, de Partij voor de Dieren doet voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. En dat is de hoogste tijd! Tijd om onze meest kwetsbare bewoners te beschermen, namelijk de dieren. Tijd om radicaal te gaan vergroenen en tijd om een fijne, toekomstbestendige en klimaatneutrale leefomgeving te creëren, onder andere door veel minder dieren te houden in de bio-industrie en boeren te stimuleren en helpen te stoppen met veehouderij.

We werken hard aan ons verkiezingsprogramma. Als het klaar is, vind je het hier.