Partij voor de Dieren PvdD partij van de dieren dierenpartij pvvd pvdd esther ouwehand gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente gemeenteraad verkiezingen groen duurzaam politiek Den Bosch den bosch vegan klimaat ´s-Hertogenbosch

Ruimte voor fiets en voetganger

Mobiliteit en bereikbaarheid
Vervoer zonder vervuiling

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

Opkomen voor dieren­rechten

Klimaat­recht­vaar­digheid

Een duurzame Bossche economie

Een groen en leefbaar Den Bosch

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid en privacy en burger­rechten

Een inclu­sieve en geëman­ci­peerde gemeente

Ruimte voor fiets en voet­ganger

Een gezond en veilig Den Bosch