Eiwit­tran­sitie op de Bossche raads­agenda


Partij voor de Dieren infor­meert de gemeen­teraad over eiwit­tran­sitie

3 april 2023

De eiwittransitie is de verschuiving van dierlijke eiwitten naar voornamelijk plantaardige eiwitten wordt de eiwittransitie genoemd. Deze transitie is nodig voor om onze voedselvoorziening toekomstbestendig te maken en de impact van ons voedsel op dieren, natuur en het klimaat te verkleinen. De gemeente Den Bosch kan een belangrijke rol vervullen om deze transitie te versnellen. Beleid op versnelling van de eiwittransitie kan gericht zijn op de productie of consumptie van plantaardige eiwitten. Bijvoorbeeld door als gemeente het goede voorbeeld te geven en lokale ondernemers en agrariërs te ondersteunen.

Uit onderzoek door Kieskompas blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders graag minder vlees wil eten. Hoog tijd dat ook de gemeente Den Bosch hier stappen in zet! Daarom heeft de Partij voor de Dieren in Den Bosch samen met GroenLinks, De Bossche Groenen, PvdA en Volt op 3 april een expertbijeenkomst georganiseerd om de gemeenteraadsleden te informeren over wat de eiwittransitie is, welke rol de gemeente hier in heeft en hoe we lokale ondernemers hier bij kunnen betrekken.

Nu de gemeenteraad goed geïnformeerd is over wat de eiwittransitie inhoudt en welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft werken wij samen met de partijen die met ons mee de expertbijeenkomst georganiseerd hebben aan een voorstel met concrete acties waarover we binnenkort in de gemeenteraad een debat zullen voeren. Wordt vervolgd!Gerelateerd nieuws

BRANDBRIEF TEGEN DIERPROEVEN OVERHANDIGD IN DEN HAAG

Partij voor de Dieren Den Bosch en Animal Rights hebben gisteren een brandbrief tegen dierproeven aan een naaste medewerker v...

Lees verder

Een autoweg door de nieuwe wijk Bossche Stadsdelta

In de commissie omgeving is op 18 april voor het eerst uitvoerig gesproken over de nieuwe grote wijk "De Bossche Stadsdelta",...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief