Bossche gemeen­teraad ziet geen probleem in failliet systeem veehou­derij


12 mei 2023

We moeten vooruit kijken, constructief de toekomst tegemoet, de ambities die de gemeente Den Bosch heeft ten aanzien van klimaatneutraal worden, de biodiversiteit vergroten, de volksgezondheid waarborgen en een goede luchtkwaliteit omzetten naar actie. De Rijksoverheid wil niet voor niets inzetten op kringlooplandbouw en de stikstof- en natuuropgave van de provincie ligt er niet voor niets. Laten we dan meebewegen en samen met de veehouders in de gemeente het perspectief opzoeken. De gemeente Apeldoorn is reeds enkele jaren geleden gekomen met een beleidskader op veehouderij, een prachtig voorbeeld van dat en hoe dit kan.

Met de motie die wij hebben ingediend samen met De Bossche Groenen en Volt willen we samen met intensieve veehouders, provincie, Rijksoverheid en andere stakeholders naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw toewerken, waarbij wordt ingezet op het verlagen van de stikstofuitstoot, verbetering van dierenwelzijn en vermindering van het aantal intensief gehouden landbouwhuisdieren binnen de gemeente. Helaas wil de meerderheid van de Bossche gemeenteraad het vastgelopen systeem van de veehouderij niet veranderen en vindt men niets mis met de veehouderij.

Onze motie lees je hier: https://denbosch.partijvoorded...

Voor nu nog geen succes, wij blijven natuurlijk zoeken naar mogelijkheden. Wordt vervolgd!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Succes! Verticaal groen in de Bossche Stadsdelta!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 9 mei heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van de Parti...

Lees verder

Succes! Toegankelijke communicatie over gemeentelijk beleid

Succes op toegankelijke communicatie over gemeentelijke beleid: op verzoek van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente Den ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief