Eileen Sams­huijzen


Frac­tie­voor­zitter/gemeen­te­raadslid

Wie ben ik?
Eileen Samshuijzen (zij/haar), natuurliefhebber, wandelaar, boekenwurm en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Bosch. Ik ben geboren (1994) en getogen in Den Bosch, in mijn jeugd gewoond op de Rompert en in Empel, ik heb een uitstapje van enkele jaren naar Tilburg gemaakt voor mijn studie en ben momenteel woonachtig in ons mooie stadscentrum.


Wat doe ik?
Naast dat ik mij actief inzet voor de Partij voor de Dieren ben ik adviseur P&O bij NWO-I. De manier waarop dat er met dieren, natuur en milieu wordt omgegaan en het ongeloof en frustratie die dit bij mij teweegbrengt heeft mij doen bewegen om mij actief in te zetten voor de Partij voor de Dieren. Het onrecht dat dieren wordt aangedaan en daarnaast het graf dat wij mensen voor onszelf graven op de manier waarop dat wij met de aarde en haar bewoners omgaan maakt dat ik mij hiertegen uitspreek en een constructieve bijdrage wil leveren aan een duurzame en prettige toekomst voor mens én dier. Het doet mijn hart breken om te zien hoe er willens en wetens niet-menselijke dieren worden uitgebuit en de natuur wordt verwoest. De enige optie voor mij was mezelf aan te sluiten bij het groeiend verzet van de Partij voor de Dieren en op te komen voor deze kwetsbare waarden, voor degenen zonder stem.

Wat wil ik bereiken?
Verbeter de wereld, begin in Den Bosch! Op gemeentelijk niveau worden grote beslissingen genomen die bepalen hoe onze directe leefomgeving er uit ziet en hoe wij willen dat de gemeente met haar inwoners, de menselijke en niet-menselijke, omgaat. Ik wil de gemeente graag op weg helpen om verder te leren kijken dan het direct menselijke belang en groen, biodiversiteit, duurzaamheid en een goede omgang met dieren integreren in ál het gemeentelijk beleid en in onze manier van wonen, werken en leven in Den Bosch. Zo zet ik mij in voor een actuele en rechtvaardige dierenwelzijnsnota als basis voor meer en betere dierenrechten, om het dierenwelzijn binnen onze gemeente drastisch te verbeteren. Ook maak ik mij hard voor een betere verdeling van schaarse ruimte. Veehouderijen en auto’s nemen namelijk nog altijd buiten proportioneel veel ruimte in, er moet ruimte gecreëerd worden voor broodnodige natuur en woningen. Meer ruimte voor natuur is nodig in de vorm van grote, robuuste natuurgebieden, maar ook geïntegreerd in stad, wijken en dorpen; stenen eruit, groen erin. Hiermee creëren we een groter leef- en/of verspreidingsgebied voor dier- en plantsoorten en ontstaat er gelijktijdig een meer gezonde en leefbare omgeving mensen. Ook een versnelde realisatie van de energietransitie is één van de onderwerpen waar ik mij hard voor maak. Kortom: ik zet me in voor een prettige, veilige en leefbare toekomst, voor mens én dier!

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws