Motie: een leefbare toekomst binnen de draag­kracht van de Aarde


31 mei 2022

Motie: een leefbare toekomst binnen de draagkracht van de Aarde

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 31 mei 2022,

Constaterende dat:

  • country overshoot day voor Nederland dit jaar op 12 april lag;
  • dit betekent dat wanneer de hele wereldbevolking consumeert en leeft zoals de gemiddelde Nederlander we ongeveer 3,5 aarde nodig hebben en Nederlanders met hun consumptiegedrag ver buiten de draagkracht van de Aarde treden;
  • in het voorgestelde bestuursakkoord staat aangegeven dat het college aandacht gaat besteden aan een circulaire economie.

Overwegende dat:

  • economische groei nog altijd een belangrijke pijler is voor welvaart;
  • economische groei altijd gepaard gaat met meer gebruikt van grondstoffen in enige vorm;
  • dit ook geldt voor “groene groei” en “groene groei” dus niet bestaat;
  • het huidige consumptiegedrag ver buiten de draagkracht van de Aarde ligt en de Aarde in rap tempo uitput;
  • het voor het voortbestaan van een leefbare Aarde voor toekomstige generaties het noodzakelijk is om binnen de draagkracht van de Aarde te blijven.

Verzoekt het college:

  • het hebben van aandacht voor een circulaire economie uit te breiden naar het hebben van een economie die binnen de draagkracht de Aarde blijft;
  • dit realiseert op basis van een economische model dat binnen de draagkracht van de Aarde blijft, zoals het “donut-model” van Kate Raworth.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Socialistische Partij – Bram Roovers


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: zonder plan komen we nergens – maak van het klimaatdoel een concreet plan

Lees verder

Motie: klimaatrechtvaardigheid! Een realistisch en eerlijk Bosch klimaatdoel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer