Motie: zonder plan komen we nergens – maak van het klimaatdoel een concreet plan


31 mei 2022

Motie: zonder plan komen we nergens – maak van het klimaatdoel een concreet plan

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 31 mei 2022,

Constaterende dat:

  • de coalitiepartijen in voorgestelde bestuursakkoord aangeeft in 2045 als gemeente klimaatneutraal wil zijn;
  • in het bestuursakkoord niet volledig is aangegeven hoe dit te gaan realiseren;
  • de gemeente ’s-Hertogenbosch niet op koers ligt om het oude doel, om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te halen;
  • hoe eerder de CO2 uitstoot gereduceerd wordt, hoe minder CO2 in totaliteit tot aan 2045 wordt uitgestoten.

Overwegende dat:

  • om doelen te halen plannen concreet gemaakt moeten worden;
  • het onverantwoord is te vertrouwen om toekomstige innovaties, waarvan nog niet bekend is of, hoe en wanneer deze al dan niet ontdekt zullen worden, t.b.v. CO2 reductie.

Verzoekt het college:

  • het doel om in 2045 als gemeente klimaatneutraal ze zijn te koppelen aan een concreet plan waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel CO2 er jaarlijks minder gaat worden uitgestoten en hoe dit gerealiseerd wordt;
  • niet te varen op (nog) niet bestaande innovaties;
  • zo snel mogelijk zo veel mogelijk CO2 uitstoot te reduceren;
  • dit concrete plan in 2022 aan de raad te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Socialistische Partij – Bram Roovers

Bosch Belang – Paul van der Krabben

Volt – Arjen van Silfhout


Status

Verworpen

Voor

VOOR Den Bosch, SP, Partij voor de Dieren, Volt, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, gewoon ge-DREVEN, PVV, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, GroenLinks, D66, VVD