Motie: alle dieren mogen oud worden op Bossche dieren­parkjes en kinder­boer­de­rijen


4 juli 2023

Motie: alle dieren mogen oud worden op Bossche dierenparkjes en kinderboerderijen

De raad van de gemeente Den Bosch in vergadering bijeen op 4 juli 2023, gezien de discussienotitie dierenparkjes, kinderboerderijen en dierenwelzijn, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • de afgelopen vijf jaar bijna 130 dieren vanuit de zes gemeentelijke dierenparkjes geslacht zijn;
  • ook vanuit niet gemeentelijke dierenparkjes en kinderboerderijen dieren geslacht worden;
  • hiermee het totaal aantal dieren van dierenparkjes en kinderboerderijen dat de afgelopen vijf jaar geslacht is hoger ligt dan bijna 130, maar dat deze aantallen niet inzichtelijk zijn.

Overwegende dat:

  • dierenparkjes en kinderboerderijen een educatief doel hebben;
  • dierenparkjes en kinderboerderijen niet tot doel hebben dieren voor productie te fokken;
  • jaarlijks meer jonge dieren geboren worden dan waar plaats voor is op de dierenparkjes en kinderboerderijen;
  • jaarlijks dieren die op dierenparkjes en kinderboerderij leven worden geslacht.

Verzoekt het college:

te borgen dat er geen dieren meer van de gemeentelijke dierenparkjes en dierenparkjes en kinderboerderijen die werken op basis van een gebruiksovereenkomst met de gemeente Den Bosch (in)direct naar het slachthuis gaan, door bijvoorbeeld:

  1. niet méér met dieren te fokken dan waar ruimte voor is op de dierenparkjes en kinderboerderijen;
  2. uitwisseling van dieren door overschot of tekort enkel toe te staan tussen de gemeentelijke dierenparkjes en dierenparkjes en kinderboerderijen die werken op basis van een gebruiksovereenkomst met de gemeente Den Bosch en dieren niet aan derden te verkopen, zodat ook indirecte afvoer naar het slachthuis te allen tijde voorkomen wordt.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

50PLUS – Adriana Hernández


Status

Verworpen

Voor

Tegen