Motie: in gesprek over het Kinder­boer­de­rij­en­be­sluit


4 juli 2023

Motie: in gesprek over het Kinderboerderijenbesluit

De raad van de gemeente Den Bosch in vergadering bijeen op 4 juli 2023, gezien de discussienotitie dierenparkjes, kinderboerderijen en dierenwelzijn, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • het Kinderboerderijenbesluit wordt ondersteund door vele dierenwelzijnsorganisaties;
 • de uitgangspunten van het Kinderboerderijenbesluit de intrinsieke waarde van het dier en de welzijnsbehoefte van het dier zijn;
 • educatie en de buurtfunctie van de kinderboerderij ook worden onderschreven en onderdeel zijn van het Kinderboerderijenbesluit;
 • het Kinderboerderijenbesluit duidelijke richtlijnen biedt t.a.v. afmetingen van verblijven, omstandigheden in verblijven, de sociale behoefte van dieren, de omgang met dieren, transport en meer;
 • op de dierenparkjes en kinderboerderijen hoofdzakelijk met vrijwilligers wordt gewerkt.

Overwegende dat:

 • de vrijwilligers op de dierenparkjes en kinderboerderijen hier met toewijding en een hart voor dieren werken;
 • het beleid op de dierenparkjes en kinderboerderijen vaak niet door de vrijwilligers maar door de beheerder wordt vastgesteld;
 • op de Bossche kinderboerderijen en dierenparkjes verbetermogelijkheden ten aanzien van het dierenwelzijn zijn geconstateerd.

Verzoekt het college:

 • in gesprek te gaan met de vrijwilligers en beheerders van de dierenparkjes en kinderboerderijen en het Kinderboerderijenbesluit met hen door te spreken;
 • in overleg met de vrijwilligers en beheerders vast te stellen welke veranderingen zij wenselijk vinden;
 • de vrijwilligers en beheerders in de besluitvorming en uitvoering ondersteuning aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van financiële middelen in enige vorm om veranderingen uit te kunnen voeren en/of (extern) advies.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

50PLUS – Adriana Hernández

Volt – Arjen van Silfhout


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: de plantaardige keuze mogelijk maken

Lees verder

Motie: alle dieren mogen oud worden op Bossche dierenparkjes en kinderboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer