Motie: consensus bereikt, honden­be­lasting maximaal kosten­dekkend


8 november 2022

Motie: consensus bereikt, hondenbelasting maximaal kostendekkend

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 november 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Belastingvoorstellen 2023 inclusief verordeningen’ (registratienummer 14288060), gehoord de discussie in de commissie Bestuur van 17 oktober 2022;

Constaterende dat:

 • het volgens artikel 26 van de Gemeentewet het gemeenten vrij staat om een hondenbelasting te heffen;
 • het de gemeenteraad is die hier over beslist;
 • de hondenbelasting in de gemeente Den Bosch in 2023 dubbel kostendekkend is;
 • vrijstelling voor de hondenbelasting op basis van laag inkomen niet mogelijk is.

Overwegende dat:

 • de hoogte van de hondenbelasting gehalveerd kan worden om hondenbezitters voor onderhoud van de openbare ruimte ten gevolge en ten behoeve van honden te laten betalen;
 • tijdens afgelopen gehouden gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. politieke partijen het volgende hebben geantwoord op de stelling “De hondenbelasting moet worden afgeschaft”:

Eens

GroenLinks: hondenbelasting betekent dat een deel van de inwoners van de gemeente extra bijdraagt aan de algemene middelen. Dat vindt GroenLinks niet eerlijk en daarom zijn wij voor afschaffing.

Rosmalens Belang: een hond is onderdeel van het gezin (net als een kat, paard of andere huisdieren). Het gezin wordt al belast via de gemeentelijke belastingen.

De Bossche Groenen: hondenbelasting is niet meer van deze tijd. Het is een achterhaalde vorm van belastingheffen. In tegenstelling tot andere belastingvormen is het geen doelbelasting. Dat geeft rechtsongelijkheid.

Leefbaar ‘s-Hertogenbosch: dit is ons doel met als mogelijke tussenstap een systeem waarin alleen benut wordt voor voorzieningen voor mensen met honden, de hondenuitlaat plaatsen.

Bosch Belang: afschaffen.

50PLUS: zolang de opbrengst van de hondenbelasting niet gebruikt wordt voor de faciliteiten van honden (uitlaatveldjes etc.), maar in de algemene pot gaat kan het wat ons betreft beter afgeschaft worden.

Partij voor de Dieren: hondenbelasting is geen doelbelasting, het komt in de algemene middelen terecht, hierdoor wordt de gemeentelijke belasting niet naar draagkracht geheven maar worden enkel hondenbezitters, ongeacht hun inkomen, hier mee belast.

Volt: Volt is voor collectieve voorzieningen, waarvan we de lasten gezamenlijk delen. Dat geldt ook voor hondenveldjes en uitlaatgebieden.

Geen van beide

SP: de hondenbelasting moet een doelbelasting zijn. Alleen de kosten die hondenbezit veroorzaakt, moeten met de hondenbelasting worden terugverdiend. De hondenbelasting moet dus op zo’n manier worden verlaagd, dat het kostendekkend is.

gewoon ge-DREVEN: hondenbelasting terugbrengen naar kostendekkend niveau.

VVD: de gemeente gebruikt de hondenbelasting om voorzieningen voor het uitlaten van honden te onderhouden en hondenpoep op te ruimen, daarom is het passend dat een hondenbezitter hier aan meebetaalt.

D66: vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, hoeft de hondenbelasting niet te worden afgeschaft. Hiermee worden algemene voorzieningen betaald. Bij afschaffing zal een andere belasting verhoogd moeten worden of elders moeten worden bezuinigd.

CDA: de hondenbelasting schaffen we niet af, maar verlagen we. Het geld van de hondenbelasting gebruiken we voor hondenvoorzieningen.

PvdA: de PvdA is niet voor het volledig afschaffen van de hondenbelasting. We willen wel dat de hondenbelasting een doelbelasting wordt. Daarmee zorgen we ervoor dat de belasting die betaald wordt, ook ingezet wordt voor voorzieningen voor honden en waar nodig het reinigen van de openbare ruimte.

er in de Bossche raad dus bijna geen partijen zijn die voor het handhaven van de hondenbelasting in de huidige vorm zijn.

Spreekt uit dat:

 • door de hoogte van de hondenbelasting dubbel zo hoog als nodig is te houden selectief voor een bepaalde groep inwoners de lastendruk extra hoog is, waarbij bijvoorbeeld het eerlijk verdelen van lasten op basis van draagkracht of het principe “de vervuiler betaalt” niet aan de orde is;
 • hondenbezit wordt ontmoedigt door hondenbelasting op basis van inkomensverschil;
 • onze inwoners mogen vertrouwen op de duidelijke uitspraken van politieke partijen in de Stemwijzer dat de hondenbelasting in zijn huidige vorm niet acceptabel is.

Verzoekt het college:

 1. per 2024 de hondenbelasting maximaal kostendekkend te laten zijn;
 2. per 2024 vrijstelling voor de hondenbelasting mogelijk te maken voor lage inkomens op de manier dat dit ook voor andere gemeentelijke belastingen in Den Bosch geldt;
 3. met de aankomende voorjaarsnota met een uitwerking hiervan te komen.

gewoon ge-DREVEN – Sjef van Creij

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Judith Hendrickx

VOOR Den Bosch – Joep Gersjes

Socialistische Partij – Bram Roovers

Bosch Belang – Paul van der Krabben


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, Rosmalens Belang, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD