Motie: de plant­aardige keuze mogelijk maken


4 juli 2023

Motie: de plantaardige keuze mogelijk maken

De raad van de gemeente Den Bosch in vergadering bijeen op 4 juli 2023, gezien de discussienotitie eerste stappen eiwittransitie in Bosch beleid, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • de landbouw- en eiwittransitie actuele maatschappelijke ontwikkelingen zijn, waar ook Den Bosch onderdeel van is;
 • de gemeente Den Bosch zich heeft gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de VN en dat binnen de SDG’s wordt geadviseerd tot reductie van vleesconsumptie;
 • in het visiedocument “samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch” wordt aangegeven ten aanzien van de SDG’s dat de gemeente actief moet meedoen om de doelen te behalen;
 • in het visiedocument “samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch” wordt aangegeven te willen bijdragen aan goede, gezonde en duurzame voedselvoorziening en hiermee o.a. de uitstoot van broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken;
 • dierlijke voeding een vele mate grotere impact heeft op milieu dan plantaardige voeding.

Overwegende dat:

 • volwaardig plantaardig eten nog niet altijd toegankelijk is voor medewerkers van de gemeente Den Bosch;
 • plantaardige opties vaak niet standaard aanwezig zijn op publieke bijeenkomsten vanuit de gemeente Den Bosch;
 • de gemeente Den Bosch inclusie belangrijk vindt;
 • om de eiwittransitie en inclusie niet in de weg te staan het belangrijk is dat plantaardige keuzes minimaal even makkelijk verkrijgbaar zijn als niet plantaardige keuzes.

Verzoekt het college:

om binnen de eigen organisatie en op publieke bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente de plantaardige keuze altijd minimaal op een gelijkwaardige manier toegankelijk te maken als de niet plantaardige keuze.

  Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

  GroenLinks – Nicole Huijbrechts

  De Bossche Groenen – Will Hoeben

  Volt – Arjen van Silfhout


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PvdA, Bosch Belang, SP, Partij voor de Dieren, Volt, GroenLinks, De Bossche Groenen, D66

  Tegen

  gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie: de vervuiler betaalt, de vergroener niet

  Lees verder

  Motie: in gesprek over het Kinderboerderijenbesluit

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer