Motie: erkennen en in acht nemen pijn­er­varing vissen


28 februari 2023

Motie: erkennen en in acht nemen pijnervaring vissen

De raad van de gemeente Den Bosch in vergadering bijeen op 28 februari 2023, gezien de discussienotitie oevers Noorderplas, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • inmiddels vele toonaangevende instanties aangeven dat vissen pijn kunnen ervaren, zoals bijvoorbeeld:
 1. De Raad voor Dierenaangelegenheden, het onafhankelijke adviesorgaan van het ministerie van LNV, geeft aan dat in de wetenschappelijke wereld steeds meer onderbouwing is dat vissen pijn kunnen ervaren en dat in alle afwegingen standaard welzijn van vissen moet worden meegewogen bij alle besluiten die vissen aangaan.
 2. De Dierenbescherming geeft aan dat vissen net zoals mensen en andere gewervelde dieren pijn en stress ervaren.
 3. De American Veterinary Medical Association accepteert dat vissen pijn voelen en zegt dat het bewijsmateriaal het standpunt ondersteunt dat aan vissen dezelfde overwegingen moeten worden toegekend als aan gewervelde landdieren met betrekking tot pijnbestrijding.
 4. De RSPCA Australia geeft aan dat het bewijs dat vissen in staat zijn om pijn en lijden te ervaren, al enkele jaren groeit.
 5. In een rapport uit 2014 stelt het Farm Animal Welfare Committee (FAWC), een adviesorgaan van de Britse regering: "Vissen zijn in staat om schadelijke prikkels te detecteren en erop te reageren, en het FAWC steunt de toenemende wetenschappelijke consensus dat ze pijn ervaren."
 1. Biologe Victoria Braithwaite geeft aan dat "er evenveel bewijs is dat vissen pijn voelen en lijden als vogels en zoogdieren".
 2. Uit een studie van wetenschappers van de Queen's University Belfast blijkt dat vissen net als andere dieren leren om pijn te vermijden en dat dit geen reflexmatige reactie is.
 3. Dr. Lynne Sneddon als eerste pijn receptoren bij vissen heeft ontdekt en aangeeft dat vissen pijn gerelateerde veranderingen in fysiologie en gedrag vertonen.
 4. Onderzoekers van de Universiteit van Guelph in Canada concludeerden dat vissen angst voelen als ze worden achtervolgd en dat hun gedrag meer is dan een reflex.
 5. Dr. Culum Brown van de Macquarie University, die bijna 200 onderzoekspapers over de cognitieve vermogens en zintuiglijke waarnemingen van vissen heeft bestudeerd als resultaat van zijn onderzoek concludeert dat "het onmogelijk zou zijn voor vissen om te overleven als de cognitief en gedragsmatig complexe dieren die ze zijn zonder het vermogen om pijn te voelen".

Verzoekt het college:

de conclusie van toonaangevende instanties en wetenschappelijk onderzoek dat vissen pijn kunnen ervaren te erkennen en dit in acht te nemen bij de uitvoering van al het gemeentelijk beleid dat invloed heeft op vissen.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Eef van Opdorp


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Volt, GroenLinks, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch, CDA, D66, VVD