Motie: ov concur­rerend met auto in de Groote Wielen


31 januari 2023

Motie: ov concurrerend met auto in de Groote Wielen

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 31 januari 2023 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘vaststelling bestemmingsplan De Groote Wielen Noordoosthoek’ (registratienummer 13837427), gehoord de discussie in de commissie Omgeving van 17 januari 2023;

Constaterende dat:

  • de gemeente Den Bosch duurzame mobiliteit hoog in het vaandel heeft staan, zo getuigen het actieplan duurzame mobiliteit (2020), de aanpak deelmobiliteit (2021) en het bestuursakkoord;
  • het bestuursakkoord aangeeft: “Wij richten ons op het stimuleren van de vervoersmiddelen die het milieu het minste belasten. Daarom willen we dat ook de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijke opties zijn.”
  • vervoerstijd van openbaar vervoer in de Groote Wielen naar het centrum van Den Bosch dubbel zo lang is als de vervoerstijd met de auto.

Overwegende dat:

  • om openbaar vervoer voor een zo breed mogelijke groep mensen aantrekkelijk te maken, de reistijd concurrerend met de auto moet zijn;
  • het inwonersaantal van de Groote Wielen met de ontwikkeling van de Noordoosthoek flink zal stijgen en minimaal 15.000 inwoners zal tellen;
  • dit kansen biedt voor het nader ontwikkelen van openbaar vervoer in de Groote Wielen.

Verzoekt het college:

In overleg te treden met betrokken partijen om het openbaar vervoer in de Groote Wielen aanzienlijk te verbeteren, met het doel om nog voordat de eerste inwoners van de Noordoosthoek hun huizen betrekken de reistijd van het openbaar vervoer vanuit de Groote Wielen naar het centrum van Den Bosch zo veel mogelijk te verkorten, en de raad hierover nader te informeren.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

VVD – Joris Broekmeulen

De Bossche Groenen – Will Hoeben

VOOR Den Bosch – Joep Gersjes

Volt – Arjen van Silfhout


Status

Aangenomen

Voor

Bosch Belang, VOOR Den Bosch, SP, Partij voor de Dieren, Volt, CDA, GroenLinks, De Bossche Groenen, VVD

Tegen

PvdA, gewoon ge-DREVEN, PVV, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, D66