Monde­linge vragen gemeente langs de deuren: wel voor honden­be­lasting, niet voor ener­gie­toeslag lage inkomens


Indiendatum: 28 feb. 2023

Den Bosch, 28 februari 2023

Betreft: mondelinge vragen, vragenhalfuurtje ex art. 72 R.v.O.

Onderwerp: gemeente langs de deuren: wel voor hondenbelasting, niet voor energietoeslag lage inkomens

Geacht college,

Vanuit een nieuwsbericht1 van Dtv vorige week hebben wij vernomen dat in Den Bosch binnenkort een uitgebreide controle van start gaat voor de hondenbelasting. Controleurs bellen dan bij mensen aan om na te gaan of er een hond in huis is. De hondenbelasting is echter aanzienlijk lager dat de eenmalige energietoeslag voor lage inkomens die door de gemeentes is en wordt verstrekt en voor dit laatste is geen grootschalige campagne geweest waarbij men langs de deuren ging om mensen te informeren over de toeslag en dit staat voor zover bekend ook niet gepland. Dit terwijl een groot deel van de mensen dat recht heeft op de energietoeslag in 2022 niet bereikt is, zo wees berichtgeving in 2022 uit.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt het dat er binnenkort een uitgebreide controle van start gaat voor de hondenbelasting?
  2. Waarom kiest u voor deze controle langs de deuren wanneer er niet wordt gekozen om langs de deuren te gaan om te informeren over de energietoeslag?
  3. Bent u bereid om als nog langs de deuren te gaan om te informeren over de eenmalige energietoeslag?
  4. Hoeveel huishoudens die recht hebben op de energietoeslag hebben deze aangevraagd? Hoeveel procent van de totale groep rechthebbenden is dit?
  5. Hoeveel (procent van de) honden verwacht u dat niet bekend is bij de gemeente?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/hondencontroleurs-komen-aan-de-deur-in-den-bosch

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gevolgen staking afvalstoffendienst voor dieren

Lees verder

Schriftelijke vragen samenwerkingsovereenkomst met Heineken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer