Monde­linge vragen gemeente langs de deuren: wel voor honden­be­lasting, niet voor ener­gie­toeslag lage inkomens


Indiendatum: 28 feb. 2023

Den Bosch, 28 februari 2023

Betreft: mondelinge vragen, vragenhalfuurtje ex art. 72 R.v.O.

Onderwerp: gemeente langs de deuren: wel voor hondenbelasting, niet voor energietoeslag lage inkomens

Geacht college,

Vanuit een nieuwsbericht1 van Dtv vorige week hebben wij vernomen dat in Den Bosch binnenkort een uitgebreide controle van start gaat voor de hondenbelasting. Controleurs bellen dan bij mensen aan om na te gaan of er een hond in huis is. De hondenbelasting is echter aanzienlijk lager dat de eenmalige energietoeslag voor lage inkomens die door de gemeentes is en wordt verstrekt en voor dit laatste is geen grootschalige campagne geweest waarbij men langs de deuren ging om mensen te informeren over de toeslag en dit staat voor zover bekend ook niet gepland. Dit terwijl een groot deel van de mensen dat recht heeft op de energietoeslag in 2022 niet bereikt is, zo wees berichtgeving in 2022 uit.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt het dat er binnenkort een uitgebreide controle van start gaat voor de hondenbelasting?
  2. Waarom kiest u voor deze controle langs de deuren wanneer er niet wordt gekozen om langs de deuren te gaan om te informeren over de energietoeslag?
  3. Bent u bereid om als nog langs de deuren te gaan om te informeren over de eenmalige energietoeslag?
  4. Hoeveel huishoudens die recht hebben op de energietoeslag hebben deze aangevraagd? Hoeveel procent van de totale groep rechthebbenden is dit?
  5. Hoeveel (procent van de) honden verwacht u dat niet bekend is bij de gemeente?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/hondencontroleurs-komen-aan-de-deur-in-den-bosch

Indiendatum: 28 feb. 2023
Antwoorddatum: 28 feb. 2023

Wethouder VAN DER GELD: Klopt het dat er binnenkort een uitgebreide controle van start gaat? Ja dat klopt. Waarom kiest u voor deze controle langs de deuren en waarom niet bij de energietoeslag? We willen uiteraard dat de belasting die we heffen overeenkomt met de werkelijkheid en we gaan er dus niet automatisch van uit dat iedere hondeneigenaar zijn of haar hond daadwerkelijk aanmeldt. Vandaar dat we dat controleren om uiteindelijk ook onze belastingmiddelen op orde te 3 krijgen en te houden. Bij de energietoeslag daarentegen maken we ook proactief mensen bewust van de mogelijkheden om de energietoeslag aan te vragen. Daarnaast de verduurzaming van hun woning. Dat doen we door gerichte communicatie per brief en middels het Bossche Bespaarteam waaraan ook een energieconsulent is gekoppeld die mensen er actief op wijst om de energietoeslag aan te vragen. De afgelopen maanden – ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat het iemand is ontgaan – heeft de Bossche Bespaar Karavaan iedere wijk aangedaan en is daarmee actief naar mensen toegegaan om hen te informeren over het besparen van energie, maar ook over alle mogelijkheden wat betreft het aanvragen van de energietoeslag. Ik ben er zelf ook bij geweest, collega's ook en ik heb daar met eigen ogen gezien dat dit mensen daadwerkelijk heeft geholpen om die energietoeslag aan te vragen. Dan vraag 3, bent u bereid om alsnog langs de deuren te gaan? Nee voorzitter, want wij zijn van mening dat dit niet effectief is gezien het percentage waarop we nu al zitten, ruim 88% van de mensen die daar recht op heeft, heeft inmiddels een energietoeslag aangevraagd. Bovendien geloven we dat huidige werkwijze effectiever is dan op deze manier met hagel te schieten. Hoeveel huishoudens hebben het aangevraagd? Daarop heb ik zojuist antwoord gegeven. Vraag 5, hoeveel procent van de honden verwacht u dat bekend is bij de gemeente? Jaarlijks komen uit de controle ongeveer 400 niet-aangemelde honden en dat aantal is in de praktijk wat hoger omdat ieder jaar een derde van de adressen wordt gecontroleerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gevolgen staking afvalstoffendienst voor dieren

Lees verder

Schriftelijke vragen samenwerkingsovereenkomst met Heineken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer