Schrif­te­lijke vragen samen­wer­kings­over­een­komst met Heineken


Indiendatum: 13 mrt. 2023

Den Bosch, 13 maart 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: samenwerkingsovereenkomst met Heineken

Geacht college,

Op 21 februari 2023 publiceerde onderzoeksplatform “Follow the money” dat Heineken het afgelopen jaar 61 nieuwe producten heeft gelanceerd in Rusland ondanks de belofte van 28 maart 2022 om weg te gaan uit Rusland wegens de oorlog in Oekraïne. Daarnaast zijn er ook nieuwe werknemers aangenomen in Rusland. Heineken profiteert van het vertrek van andere grote internationale merken.[1]

In februari beweerde Heineken dat de Russische tak zelfstandig fungeerde. Ook lieten ze weten dat er in 2022 minder activiteiten waren in Rusland. Dit bleek beiden niet te kloppen.[2] Toen dit schandaal aan het licht kwam, kon Heineken niet anders dan met een nieuw statement komen. Op 6 maart jongslede gaf Heineken een nieuw statement af waarbij het bedrijf aangeeft zo snel mogelijk een nieuwe eigenaar te willen vinden en tegelijkertijd zorg wil dragen voor de lokale werknemers. Naar eigen zeggen had Heineken deze investeringen nodig om niet failliet te gaan en om het bedrijf in Rusland aantrekkelijk te maken voor een nieuwe koper. Heineken zegt geen financieel voordeel te willen halen uit de activiteiten in Rusland. Ze geven aan dat ze duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak van hun investeringen in Rusland en begrijpen de vragen die dit oproept.[3]

Wij trekken de oprechtheid van Heineken in twijfel en denken dat Heineken niet per se het beste voor heeft met de 1800 werknemers in Rusland, maar de situatie gebruikt om te profiteren van de extra winst, nu andere grote merken zijn opgestapt. Daarnaast geeft het bedrijf aan niet te willen verdienen aan de overname, maar geeft het bedrijf niet aan wat er met de winst gebeurt. Heineken laat hiermee, ons inziens, zien dat het behalen van winst voor hun een grotere prioriteit heeft dan de moreel juiste keuze maken.

De gemeente Den Bosch heeft echter een samenwerkingsovereenkomst met Heineken, neemt bij hen bier af en stelt het bier na afloop van vergaderingen beschikbaar. Deze overeenkomst kan maandelijks opgezegd worden. Wij zijn van mening dat we een verkeerd signaal afgeven wanneer we in deze tijd producten van Heineken afnemen en zijn van mening dat we Heineken moeten boycotten, in ieder geval tot de banden met Rusland daadwerkelijk verbroken zijn. In de tussentijd kan er bier afgenomen worden van een merk dat de oorlog niet financiert middels belastingen aan Rusland.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij hier de volgende vragen over aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat Heineken zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen en Rusland had moeten verlaten toen ze dit ook aangaven te doen in maart 2022? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u het met ons eens dat de gemeente Den Bosch niet langer samen moet werken met Heineken, in ieder geval niet meer tot alle banden met Rusland zijn verbroken en dat er tot die tijd een ander biermerk geschonken moet worden tijdens borrels? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u het met ons eens dat hier prioriteit aan gegeven moet worden, zodat we zo snel mogelijk geen zaken meer met Heineken doen en hiermee niet meer bijdragen aan Rusland? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Elise van Diejen

Eileen Samshuijzen

[1] https://www.ftm.nl/artikelen/ondanks-beloften-investeert-heineken-in-rusland?share=kiK2tKLfKqrDHBDJo%2Fga4rmWEIoj81riBRmmXZj7f7LbrG52y8ewOHsrtw86qVY%3D

[2] https://www.ad.nl/economie/heineken-geeft-toe-dat-het-nog-in-rusland-actief-is-we-hadden-duidelijker-moeten-zijn~ac03a0ba/

[3] https://www.theheinekencompany.com/newsroom/heinekens-commitment-and-approach-to-leaving-russia/