Schrif­te­lijke vragen gevolgen staking afval­stof­fen­dienst voor dieren


Indiendatum: 22 feb. 2023

Den Bosch, 22 februari 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: gevolgen staking afvalstoffendienst voor dieren

Geacht college,

Per vandaag, woensdag 22 februari 2023, staakt de afvalstoffendienst een week lang. Stakingen van de afvalstoffendienst hebben we recent in andere gemeentes gezien1, waar het afval zich opstapelde. De afvalbergen op straat hebben in andere steden, bijvoorbeeld in Utrecht, dieren aangetrokken2, waar mensen zich aan ergerden. Deze dieren, bijvoorbeeld ratten, muizen, vogels en straatkatten, zijn al in de leefomgeving aanwezig, maar worden gelokt door de rotzooi die mensen creëren. Een staking van een week zal niet direct een groei in het aantal dieren betekenen, maar kan mogelijk wel tot meer zichtbaarheid van de dieren leiden en hiermee leiden tot meldingen van overlast door inwoners. Wij willen benadrukken dat deze dieren niets met de staking te maken hebben en niet de dupe mogen worden van een door mensen gecreëerd probleem.

Ook maken we ons zorgen om de waterdieren in Den Bosch, aangezien er met carnaval reeds grote hoeveelheden afval in het water terechtgekomen zijn en met de huidige staking er nog meer afval in het water dreigt te raken. Dit voornamelijk als gevolg van afval dat op straat ligt en vervolgens in het water waait.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Heeft u nagedacht over de negatieve gevolgen van de aanstaande afvalberg voor de dieren in Den Bosch? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat dieren hier het slachtoffer van worden?
  2. Het college zegt preventie voorop te stellen bij dieren die overlast kunnen veroorzaken, maar gezien deze uitzonderlijke situatie willen wij zeker weten dat de gemeente niet toch ratten en muizen (extra) gaat doden. Kunt u toezeggen dat dit onder geen beding gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u toezeggen dat ook partners van de gemeente, zoals woningbouwverenigingen en bedrijven, en ook particulieren, erop gewezen worden dat het niet de bedoeling is om nu (extra) in te zetten op het doden van ratten en muizen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat u doen om de wateren in Den Bosch zo snel mogelijk te ontdoen van het afval dat hier met carnaval in terecht gekomen is, om te voorkomen dat waterdieren hierdoor sterven?
  5. Wat gaat u doen om te voorkomen dat er gedurende de staking van de afvalstoffendienst meer afval in het water terecht komt, om te voorkomen dat waterdieren hierdoor sterven?


Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://nos.nl/artikel/2462199-meer-stakingen-op-komst-afvalberg-in-utrecht-wordt-groter-en-groter

2 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/afval-tekent-het-utrechtse-straatbeeld-gevolgen-van-staking-vuilophalers-steeds-zichtbaarder~b387d005/

Interessant voor jou

Rondvraag voortgang aanlijnen honden in het Bossche Broek

Lees verder

Mondelinge vragen gemeente langs de deuren: wel voor hondenbelasting, niet voor energietoeslag lage inkomens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer