Schrif­te­lijke vragen niet meer fokken met herten


Indiendatum: 26 jan. 2023

Den Bosch, 26 januari 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: niet meer fokken met herten

Geacht college,

Vandaag heeft minister Adema voet bij stuk gehouden en aangegeven dat herten niet op de positieflijst komen te staan1. Een meerderheid van de Kamer zal de minister hierin te steunen. De positieflijst (voor zoogdieren) zal daarmee per 1 januari 2024 geƫffectueerd worden. Vanaf dat moment mag er niet meer met zoogdieren die niet op de positieflijst staan gefokt worden. Op dit moment hebben in ieder geval dierenpark De Saren en dierenpark Prins Hendrik herten met wie gefokt wordt. Nu het Rijk een duidelijke beslissing neemt over het dierenwelzijn en welke dieren in ieder geval niet meer gehouden mogen worden lijkt het ons evident dat de gemeente Den Bosch hierin zo snel mogelijk volgt en per heden stopt met het fokken van dieren die niet op de positieflijst staan. Juist met de in het bestuursakkoord gestelde ambitie om een volgende stap in het dierenwelzijnsbeleid te zetten zou het deze ambitie onderstrepen wanneer niet tot 1 januari 2024 gewacht wordt om te stoppen met fokken van dieren die niet op de positieflijst staan, maar om daar direct mee te stoppen.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Hoeveel dieren van welke diersoorten die niet op de positieflijst staan wonen er op een kinderboerderij of dierenparkje binnen onze gemeente? En op welke locaties wonen zij?
  2. Bent u het met ons eens dat nu de minister met steun van Kamer zich duidelijk uitspreekt over welke dieren niet gehouden kunnen worden in verband met dierenwelzijn, dat het onverantwoord is om tot 1 januari 2024 te wachten met het stoppen met fokken van betreffende dieren? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om bij dierenparkjes en kinderboerderijen die direct onder gemeentelijk beheer vallen per direct te stoppen met het fokken van dieren die niet op de positieflijst staan? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om met dierenparkjes en kinderboerderijen die niet direct onder gemeentelijk beheer vallen, maar die allen wel door de gemeente gefaciliteerd worden, zo veel als mogelijk en binnen uw bevoegdheid ligt, te sturen op het niet meer fokken met dieren die niet op de positieflijst staan, per heden? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://nos.nl/artikel/2461317-bambi-gevoel-of-niet-hertenkampen-zullen-na-2024-verdwijnen