Schrif­te­lijke vragen niets fees­te­lijks aan 11-11 voor paarden


Indiendatum: 16 nov. 2022

Den Bosch, 16 november 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: niets feestelijks aan 11-11 voor paarden

Geacht college,

Afgelopen vrijdag heeft heel Oeteldonk kunnen genieten van een prachtige 11-11! Een dag die goed georganiseerd is in een samenwerking tussen o.a. de Oeteldonkse Club, veiligheidsdiensten, horeca en gemeente en waar menig Bosschenaar van heeft mogen genieten. Kortom, een feestelijke en gemoedelijke dag, voor bijna iedereen. Jaar in jaar uit worden namelijk tijdens 11-11, maar ook tijdens carnaval, paarden ingezet om de koets, in het geval van 11-11 van de Peer, te trekken. Paarden zijn van nature vluchtdieren1 en gedijen daarom niet goed in een omgeving met veel prikkels zoals luid geluid en veel drukte en beweging, zoals in de drukte van 11-11 en carnaval het geval is. Het dwingen van paarden om tegen hun natuurlijke gedrag in te gaan levert angst en stress voor hen op, wanneer een paard angstig en gestrest is kan natuurlijk niet van positief dierenwelzijn worden gesproken. Dit kan zelfs leiden tot aangeleerde hulpeloosheid2 door het verliezen van de controle in onprettige situaties, waar het juist voor een vluchtdier essentieel is om deze controle te behouden. Door aangeleerde hulpeloosheid verdwijnt de algehele levenslust van een paard. Ook bestaat het risico op ongelukken, paarden kunnen schrikken en op hol slaan, ook wanneer zij getraind zijn op het tegen hun natuurlijke gedrag in handelen. Vanzelfsprekend zijn er grote risico’s voor mens en dier wanneer de paarden in de drukte op hol slaan.

Er bestaat geen noodzaak om voor dit evenement paarden in te zetten en de Partij voor de Dieren is er van overtuigd dat er een heleboel alternatieven te bedenken zijn. Kortom, het gebruiken van paarden tijdens 11-11 en carnaval voor menselijk vermaak ten kosten van het welzijn van de paarden kent enkel nadelen, voor de paarden en voor omstanders, en een alternatieve vervoerswijze is dan ook de beste keuze voor iedereen.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Bent u het met ons eens dat het gebruiken van paarden tijdens 11-11 en carnaval niet goed is voor het welzijn van de paarden, door de zoals hierboven beschreven tegen natuurlijk situatie waar zij in geplaatst worden? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid om met de Oeteldonkse Club in gesprek te gaan over het vervangen van de paardenkoets voor een diervriendelijk vervoersmiddels per aankomende carnaval? Zo nee, waarom niet?
  3. In de antwoordbrief d.d. 19 oktober jl. gaf u op vragen van de Partij voor de Dieren aan dat het onderzoeken hoe een verbod op het gebruik van dieren voor evenementen kan worden opgenomen in de APV een politieke afweging is. Hoe staat uw college in deze afweging? Bent u bereid deze politieke afweging ten behoeve van het dierenwelzijn te nemen? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://www.knhs.nl/paardrijden/veilig-met-paarden-omgaan/

2 https://www.gelukkigpaard.nl/wp-content/uploads/2020/09/scriptie-2.pdf

Indiendatum: 16 nov. 2022
Antwoorddatum: 13 dec. 2022Geachte mevrouw Samshuijzen,


In uw brief van 16 november 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Het gebruik en het welzijn van paarden tijdens 11-11 en carnaval.

Voordat we ingaan op uw vragen willen we graag het volgende toelichten.


In het algemeen is dierenwelzijn vastgelegd in de Wet dieren. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houden toezicht op het welzijn van dieren bij o.a. evenementen.

Bij aanvragen voor een evenementenvergunning toetsen wij altijd op de risico's voor de openbare orde en veiligheid. Wanneer het vermoeden bestaat dat bij een evenement een onaanvaardbare aantasting van dierenwelzijn optreed, schakelen wij daartoe de bevoegde autoriteiten in. Dit was hier niet aan de orde; tot op heden heeft het inzetten van de koets met paarden niet tot incidenten m.b.t. dierenwelzijn geleid.


Op uw vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:


Vraag 1: Bent u het met ons eens dat het gebruiken van paarden tijdens 11-11 en carnaval niet goed is voor het welzijn van de paarden, door de zoals hierboven beschreven tegen natuurlijk situatie waar zij in geplaatst worden? Zo nee, waarom niet?Antwoord: Wij zijn niet de toezicht- en kennis houdende instantie die daar een oordeel over kan geven. We hebben echter geen aanleiding gezien om een melding te doen bij de daartoe bevoegde instanties.


Vraag 2: Bent u bereid om met de Oeteldonksche Club in gesprek te gaan over het vervangen van de paardenkoets voor een diervriendelijk vervoersmiddels per aankomende carnaval? Zo nee, waarom niet?Antwoord: Nee. Zolang de openbare orde, veiligheid of dierenwelzijn niet in het geding is, zien wij geen rol voor ons om hier sturend in op te treden. De koetsiers

beschikken over een koetsiersbewijs, kennen het gedrag van de paarden en hebben kennis van dierenwelzijn. De paarden zijn geselecteerd op basis van het karakter en zijn gewend aan prikkels.


Vraag 3: In de antwoordbrief d.d. 19 oktober jl. gaf u op vragen van de Partij voor de Dieren aan dat het onderzoeken hoe een verbod op het gebruik van dieren voor evenementen kan worden opgenomen in de APV een politieke afweging is. Hoe staat uw college in deze afweging? Bent u bereid deze politieke afweging ten behoeve van het dierenwelzijn te nemen? Zo nee, waarom niet?Antwoord: Met een politieke afweging bedoelen wij dat een verbod op het gebruik van dieren tijdens evenementen een afweging is die in de raad gemaakt moet worden. Een algemeen verbod op het gebruik van dieren voor evenementen moet vanuit de aspecten leefbaarheid, volksgezondheid en milieu in de openbare ruimte gerechtvaardigd worden. Wij zien vooralsnog geen aanleiding tot een verbod vanuit deze aspecten.Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Interessant voor jou

Schriftelijk vragen verbod reclame grootvervuilers

Lees verder

Rondvraag ondertekening convenant Groene Handhaving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer