Rondvraag onder­te­kening convenant Groene Hand­having


Indiendatum: 1 dec. 2022

In deze commissie wordt vaker gesproken over de inzet van handhaving, in combinatie met het stellen van prioriteiten, zo ook deze commissievergadering vandaag. Beperkte inzet van handhaving vindt in onze gemeente echter plaats in het buitengebied. Verwezen wordt dat vaak naar inzet van de Omgevingsdienst in het buitengebied. Zoals de Partij voor de Dieren vaker aangegeven heeft kan de Omgevingsdienst (met de BOA’s van de SSiB) niet de volledige handhaving in het buitengebied uitvoeren en is samenwerking met de gemeente Den Bosch en diens handhaving noodzakelijk. Ten behoeve van een bredere samenwerking en effectiviteit en efficiëntie is in Brabant is 2017 het convenant Groene Handhaving in het leven geroepen, waar in 2021 een nieuwe versie van is gekomen.

Dit convenant maakt het mogelijk dat BOA’s van verschillende werkgevers op elkaars werkgebieden actief mogen zijn. Op die manier kan toezicht en handhaving in het buitengebied efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Hiermee wordt de pakkans in het buitengebied versterkt. Zonder dit convenant kunnen BOA’s niet op andermans terrein actief zijn. In principe is dat alleen voorbehouden aan de BOA’s van SSiB (Samen Sterk in Brabant), die wel provincie-brede bevoegdheden hebben. Dit convenant zorgt voor juridische en praktische borging van het wel kunnen samenwerken door alle BOA’s op elkaars terrein. Dat maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om genoeg BOA’s bijeen te krijgen voor grote acties.

De meeste Brabantse gemeentes hebben het convenant inmiddels ondertekend. Gemeente Den Bosch heeft het convenant echter (nog) niet ondertekend. Wij vragen de portefeuillehouder dan ook:

  • Waarom heeft Den Bosch het convenant Groene Handhaving nog niet ondertekend?
  • Wanneer gaat Den Bosch het convenant Groene Handhaving ondertekenen?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

Indiendatum: 1 dec. 2022
Antwoorddatum: 1 dec. 2022

Mondelinge beantwoording: wethouder Geers antwoordt dat college voornemens is zich bij het Groene Convenant aan te sluiten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen niets feestelijks aan 11-11 voor paarden

Lees verder

Schriftelijke vragen make-over Burgemeester Loeffplein, alternatief voor stenen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer