Schrif­te­lijke vragen schrij­nende situatie nood­opvang Autotron


Indiendatum: 30 aug. 2022

Den Bosch, 30 augustus 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: schrijnende situatie noodopvang Autotron

Geacht college,

Afgelopen zaterdagavond, 27 augustus jl., verscheen op het NOS Jeugdjournaal een reportage1 over de noodopvang van asielzoekers op de locatie Autotron in Rosmalen. Het NOS Jeugdjournaal wilde een beeld schetsen van hoe het eraan toegaat in een noodopvang voor asielzoekers. De journalist wilde hier op de locatie van Autotron met kinderen over praten, maar dat ging erg moeilijk. De NOS geeft aan dat families die in de opvang wonen zeggen dat ze bang zijn gemaakt door mensen die er werken. Die zouden hebben gedreigd dat ze beter niet met journalisten kunnen praten. Uiteindelijk heeft de journalist de reportage kunnen maken met Ahmed van 12 jaar en zijn vader. Zij vluchten uit Syrië en wonen nu ongeveer een half jaar in de opvang in Rosmalen.

Uit de reportage blijkt dat de opvangomstandigheden niet goed zijn. Aan de eerste levensbehoefte, eten, drinken, onderdak en kleding, wordt weliswaar voldaan, maar daar lijkt dan ook alles mee gezegd. In de reportage wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er al een maand lang geen warm water is doordat de geiser kapot is, dat bewoners geen mogelijkheid hebben om eten te bereiden en dat de kinderen zich flink vervelen, omdat er nauwelijks mogelijkheden om te spelen zijn. Naast deze fysieke omstandigheden wordt aangegeven dat sommige medewerkers en bewakers de bewoners slecht behandelen en dat de opvanglocatie meer wegheeft van een gevangenis zonder slot dan van een veilige haven voor mensen die huis en haard in oorlog hebben moeten achterlaten.

De Partij voor de Dieren begrijpt dat het momenteel lastig is om voldoende fatsoenlijke opvangplekken te verkrijgen doordat de opvang voor asielzoekers de afgelopen jaren landelijk ernstig is afgebroken. Wij betreuren dit zeer, maar beseffen dat de gemeente Den Bosch hier niet direct verandering in kan brengen. Als gemeente hoeven we met betrekking tot de lokale onwenselijke situatie echter niet bij de pakken neer te zitten. Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat de huidige situatie van de noodopvang Autotron onwenselijke is? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u reeds met het COA en/of Libéma in gesprek over mogelijkheden van verbetering van de situatie? Zo nee, waarom niet?
  3. Indien nee op vraag 2, bent u bereid om met het COA en/of Libéma in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot verbetering van de situatie? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft u reeds uw ongenoegen geuit aan onze landelijke regering over de afbreuk van de asielopvang en heeft u er op aangedrongen de asielopvang landelijk structureel flink te verbeteren? Zo nee, waarom niet?
  5. Indien nee op vraag 4, bent u bereid deze signalen alsnog over te brengen naar onze landelijke regering? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1https://jeugdjournaal.nl/artikel/2442254-ahmed-woont-in-noodopvang-voor-asielzoekers-het-is-hier-slecht.html

Indiendatum: 30 aug. 2022
Antwoorddatum: 20 sep. 2022
Geachte mevrouw Samshuijzen,


In uw brief van 30 augustus 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Schrijnende situatie noodopvang Autotron


Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1:


Antwoord:Vraag 2: Antwoord:

Bent u het met ons eens dat de huidige situatie van de noodopvang Autotron onwenselijke is? Zo nee, waarom niet?

We zijn het eens dat noodopvang en dat geldt zeker voor crisisnoodopvang geen wenselijke situatie is. Maar de noodopvang in Nuland is één van de betere in ons land. We zetten in op kwaliteit, zo bieden de woonunits veel rust en privacy aan de bewoners, zijn er veel activiteiten en treedt het COA gastvrij en vriendelijk op. De UNHCR heeft er onlangs een rapport over geschreven, dit is toegevoegd in de bijlage. Het item van het jeugdjournaal gaf een eenzijdig beeld van één bewoner die hiervoor in een regulier AZC woonde. Voor hem is sprake van achteruitgang, maar het overgrote deel van de bewoners is het niet eens met zijn bevindingen.


Bent u reeds met het COA en/of Libéma in gesprek over mogelijkheden van verbetering van de situatie? Zo nee, waarom niet?

We zijn structureel met het COA, partners en omwonenden in gesprek om de situatie te verbeteren. Bij het werkbezoek van de staatssecretaris woensdag 7 september jl. werd duidelijk dat de noodopvang in Nuland de eerste noodopvang is waar een 'meedoenbalie' geopend wordt, waar fietslessen en zwemlessen gegeven worden en er activiteiten plaats vinden voor inburgeraars.

Indien nee op vraag 2, bent u bereid om met het COA en/of Libéma in gesprekwww.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ ·s-Hertogenbosch

KvK nr 17278704


Vraag 3: te gaan over de mogelijkheden tot verbetering van de situatie? Zo nee, waarom niet?

Niet van toepassing

Antwoord:
Vraag 4:Antwoord:

Heeft u reeds uw ongenoegen geuit aan onze landelijke regering over de afbreuk van de asielopvang en heeft u er op aangedrongen de asielopvang landelijk structureel flink te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

We zijn structureel via het Veiligheidsberaad, alsook de VNG, met het ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek over het oplossen van de crisis in de asielketen en het verbeteren van de situatie.

Vraag 5: Antwoord:

Indien nee op vraag 4, bent u bereid deze signalen alsnog over te brengen naar onze landelijke regering? Zo nee, waarom niet

Niet van toepassing

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen de Groote Wielen ontwikkelt, de Vlietdijk ook?

Lees verder

Schriftelijke vragen leren van zusterstad Leuven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer