Besparen, besparen, besparen: minder ener­gie­ge­bruik de hoogste prio­riteit


Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom moet energiebesparing een veel grotere rol spelen in het duurzaamheidsbeleid van Den Bosch. Naast technische aanpassingen, zoals betere isolatie, warmtepompen en LED-verlichting, kiezen we ervoor om bepaalde dingen niet of minder te gaan doen. Er is in ons dichtbevolkte land bijvoorbeeld geen ruimte om onbeperkt energieslurpers zoals datacenters en de kunstmestindustrie toe te staan.

  • In 2030 gebruiken huishoudens, bedrijven en organisaties in Den Bosch ten minste 65% minder energie dan in 1990. De gemeente stelt hiertoe een ambitieus Actieplan Besparen op met concrete en controleerbare tussendoelen.
  • Alle gebouwen met verwarming worden goed geïsoleerd. De gemeente zet vol in op voorlichting over en (waar nodig) financiële ondersteuning van natuurinclusieve woningisolatie. Daarnaast komt er tevens meer voorlichting over – en eventueel subsidie voor – het koelen van woningen en kantoren door middel van groene daken, groene gevels en zonwering.
  • Den Bosch pakt samen met lokale ondernemers energieverspilling aan, zoals lichtvervuiling, niet-duurzame terrasverwarming en open winkeldeuren in de winter. Duurzame alternatieven worden gepromoot.
  • De gemeente gaat strenger optreden tegen vervuilende en energieslurpende bedrijven. Dit doen we door de Wet Milieubeheer streng te handhaven, waaronder de energiebesparingsplicht van bedrijven in deze wet.
  • Met bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden, maken we stevige afspraken die verder gaan dan de geldende wettelijke verplichtingen, zoals zon op dak en isolatie. Bedrijven die meer willen doen dan de wettelijke verplichtingen, kunnen op steun van de gemeente rekenen.
  • Bedrijven met een grote broeikasgasuitstoot en/of milieuvervuilende activiteiten, zoals slachterijen, de intensieve veehouderij, beton- en asfaltcentrales worden geweerd uit de gemeente. Voor duurzame bedrijven wordt de groene loper uitgelegd.
  • De gemeente maakt goede voorbeelden zichtbaar, zoals energieneutrale woningen en sportverenigingen, tot inspiratie voor anderen. Mooie voorbeelden zijn Bewust Wonen & Werken Boschveld en Minitopia Poeldonk.
  • In Den Bosch is ontzettend veel kennis op het gebied van data, onder andere bij de JADS (Jheronimus Academy of Data Science). De gemeente Den Bosch geeft het goede voorbeeld door zuinig te zijn met datagebruik, waardoor veel CO2 uitstoot kan worden voorkomen. De gemeente laat onderzoek doen hoe datagebruik duurzamer kan worden, bijvoorbeeld door JADS.