Bosch bomen­beleid roept vraag­tekens op


Blijvende zorgen en vragen over juiste uitvoering van het bomen­beleid

20 mei 2024

In december 2023 stelden wij het college van B&W vragen over ons bomenbestand en het aanplantbeleid voor bomen in Den Bosch, naar aanleiding van een onderzoek van Natuur & Milieu. Uit het onderzoek van Natuur & Milieu bleek dat enkele zaken niet in de haak waren in Den Bosch, namelijk dat de gegevens over het bomenbestand niet compleet zijn en dat er te weinig diversiteit in ons bomenbestand zit. Ook hebben wij onder andere onze zorgen geuit over de aanplant van niet inheemse bomen, bomen die niet op de groene lijst van Natuur & Milieu staan, dit zijn bomen die niets of weinig bijdragen aan de biodiversiteit. Of bomen die zelf een negatieve invloed hebben, bomen die op de zwarte lijst staan.

Vanuit antwoord op onze vragen blijkt dat er hemelbomen gepland zijn ná augustus 2019. De hemelboom staat sinds augustus 2019 op de Unielijst van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat, mag o.a. niet meer worden verhandeld. Verder geldt voor
lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het houden van deze soorten in botanische collecties is alleen mogelijk voor (wetenschappelijk) onderzoek of ex-situ bewaring. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de RVO. Uit de antwoorden op onze vragen lijkt het alsof de Europese wet- en regelgeving door de gemeente is overtreden.

Ten aanzien van overige boomsoorten op de zwarte lijst geeft het college aan dat de boomspecialisten van de gemeente enkele soorten zien waarvan ze twijfels hebben of deze op een zwarte lijst horen. Hiervoor wordt contact opgenomen met Natuur & Milieu. Na de inhoudelijke beoordeling stellen de boomspecialisten de zwarte lijst vast en wordt deze toegepast bij het aanplanten van nieuwe bomen in Den Bosch.

De zorg die wij hebben geuit ten aanzien van het tekort dat in de toekomst dreigt te ontstaan aan gekweekte bomen, beschikbaar voor nieuwe aanplant, van de groene lijst, lijkt niet volledig beantwoord. Hier lijkt niet op geanticipeerd te worden, dit baart ons grote zorgen.

Inmiddels zijn er enkele maanden verstreken na de beantwoording van onze vragen. De aangegeven acties zouden dan ook voltooid moeten zijn. Daarom stellen wij nu opnieuw vragen over de zorgen die wij hebben en (schijn van) de overtreding van Europese wet- en regelgeving.

Gerelateerd nieuws

Gezondheid telt, hier geen bollenveld!

Aan de zuidwestkant van het Engelermeer, op het perceel ten zuiden van de Meerlandweg, zijn plannen voor bollenteelt. Een zee...

Lees verder

Voorjaarsnota: keer het tij!

Deze week starten de vergaderingen in de gemeenteraad over de voorjaarsnota. Met de voorjaarsnota worden beleidskeuzes gemaak...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief