Gezondheid telt, hier geen bollenveld!


Giftige bollen­teelt bedreigt gezondheid van mensen en natuur bij het Enge­lermeer

19 mei 2024

Aan de zuidwestkant van het Engelermeer, op het perceel ten zuiden van de Meerlandweg, zijn plannen voor bollenteelt. Een zeer zorgelijke situatie, want bij bollenteelt wordt erg veel landbouwgif gebruikt. Op deze locatie gaan waarschijnlijk gladiolen geteeld worden. Gladiolen staan in de top tien van meest bespoten gewassen, per hectare wordt 19,4 kilo gif gebruikt. Deze locatie ligt aan de rand van het Engelermeer. Hier bevindt zich waardevolle natuur, in en bij het Engelermeer wordt veel gerecreëerd en mensen wonen op korte afstand. Bij bollenteelt wordt een cocktail van (veel) landbouwgif gebruikt. Door wind en regen belandt het gif in de omliggende omgeving en kan het zich ver verspreiden. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van mensen en de natuur. De komst van bollenteelt, zeker op deze locatie, is onacceptabel!

Wat is het probleem met (niet biologische) bollenteelt?

Hoewel veel mensen het prachtige aanzicht van bloemenvelden in bloei kunnen waarderen, heeft de bollenteelt een grote schaduwzijde. Dat is namelijk dat er enorme hoeveelheden landbouwgif worden toegepast bij de teelt van sierbloemen zoals pioenrozen, gladiolen en lelies. Dat landbouwgif leidt tot (zeer) ernstige gezondheidsklachten blijkt keer op keer uit onderzoek. Met name neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson, ALS en Alzheimer worden vaak genoemd als gevolg van blootstelling aan landbouwgif.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (het RIVM) blijkt dat landbouwgif op afstanden van 500 meter van bespoten akkers wordt teruggevonden in de lichamen en lichaamsstoffen van de daar wonende mensen. Bij het onderzoek werd zelfs in de luiers van kinderen landbouwgif teruggevonden. Één van de soorten gif die in de luiers van kinderen werd aangetroffen is tebuconazool, dit middel is in verschillende medische artikelen in verband gebracht met het afbreken van verbindingen van het DNA.

Het probleem van regelgeving over landbouwgif

Het probleem van de regelgeving over landbouwgif is dat de veiligheidstesten die moeten gebeuren voordat het gif goedgekeurd wordt voor gebruik, niet voorzien in enig inzicht in de kansen op het ontstaan van een aantal serieuze ziekten door blootstelling aan het gif. Met name ten aanzien van mogelijke neurodegeneratieve gevolgen wordt onvoldoende inzicht verkregen, doordat de voorgeschreven testen een te beperkte omvang hebben.

Daarnaast bieden de testen een vertekend beeld van de werking van het gif door de manier waarop deze worden getest. Er wordt enkel getest in laboratoria, waarbij het individuele gif wordt getest op een aantal nadelige gevolgen. Dit staat ver af van de werkelijke situatie, waar het gif wordt toegepast in een levende omgeving waar wind, water en zon van invloed zijn op de verspreiding en werking van de gifstoffen. Daarbij wordt gif bij praktische toepassing op velden en akkers vrijwel nooit individueel gebruikt. Een landbouwgif wordt vrijwel altijd gebruikt in combinatie met (gif)stoffen die de werking van het gif moeten bevorderen en andere soorten landbouwgif. Er wordt een gifcocktail gemaakt.

Wat kan er gedaan worden om het gebruik van landbouwgif zo veel mogelijk te beperken of verbieden?

De wet biedt een aantal mogelijkheden om onszelf te beschermen tegen het ongebreidelde gebruik van landbouwgif. Eén van deze mogelijkheden is het eisen van een verbod op de toepassing van landbouwgif bij plaatsen waar mensen veelvuldig verblijven. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorziet in een zorgplicht voor de toepassing van deze middelen. Degene die deze middelen toepast, moet dat op een zodanig zorgvuldige wijze doen, dat gevaar voor mens, dier en milieu wordt voorkomen. Indien hij of zij weet dat deze veiligheid in het geding komt en géén maatregelen dit gevaar kunnen voorkomen, gebiedt deze zorgvuldigheid om van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen af te zien.

Ook de omgevingswet biedt deze mogelijkheid. Artikel 2.1 lid 4 van de omgevingswet geeft aan de gemeente bij het aanwezen van functies in aan locaties met de bescherming van gezondheid altijd rekening te houden, ondanks dat de wet aangeeft dat er voor andere zaken nadere ruimte is voor een belangenafweging. Oftewel, de gezondheid mag niet geschaad worden.

  Bollenteelt Engelermeer = baden in het gif

  Het Engelermeer, dit is waar:

  • onze kinderen zwemmen;
  • dieren leven;
  • de natuur bloeit;
  • waar mensen wonen.

  Geen gif in onze leefomgeving, geen bollenteelt bij het Engelermeer!

  Eerder riepen wij het college al op om maatregelen te nemen tegen de geplande bollenteelt. Op zondag 2 juni voeren wij actie tegen de bollenteelt bij het Engelermeer. Hierbij vragen we aandacht voor het grote gevaar voor mens, dier en natuur dat er dreigt en roepen wij inwoners op om zich uit te spreken tegen de aanstaande bollenteelt. Dit door middel van het tekenen van een petitie tegen de geplande bollenteelt

  Gezondheid telt, hier geen bollenveld! Bescherm mens, dier en natuur: teken de petitie

  Spreek je uit tegen de bollenteelt, teken de petitie en sluit je aan bij de manifestatie op 2 juni!

  Informatie manifestatie:

  Locatie: Engelermeer, links op het strandbad:

  locatie op kaart
  locatie op kaart


  Starttijd sprekers: 14u

  Er komen diverse sprekers die ons vertellen over verschillende invalshoeken van deze situatie. Stijn Charpentier verzorgt muziek. Wij zorgen voor protestbordjes. Je kan natuurlijk ook zelf een bordje knutselen met een ludieke spreuk erop. Dit is een vreedzame actie met spandoeken en borden. Wij spreken ons uit tegen alle vormen van geweld, uitbuiting, seksisme, racisme en discriminatie van mens en dier. Houd er rekening mee dat je protestbordje hier ook aan voldoet als je zelf een bordje meeneemt.


  Gerelateerd nieuws

  Reclame voor ongezonde voeding weg uit de publieke ruimte!

  Succes! Gezondheid boven economisch gewin! De gemeente Den Bosch geeft aan haar inwoners alle mogelijkheden en kansen te wil...

  Lees verder

  Bosch bomenbeleid roept vraagtekens op

  In december 2023 stelden wij het college van B&W vragen over ons bomenbestand en het aanplantbeleid voor bomen in Den Bosch, ...

  Lees verder

  Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

      Abonneer op de nieuwsbrief