Schrif­te­lijke vragen Knallende ellende in de Maaspoort


Indiendatum: 13 okt. 2022

Den Bosch, 13 oktober 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: knallende ellende in de Maaspoort

Geacht college,

Ongetwijfeld zal u net zoals wij geschrokken zijn van de signalen dat de vuuroverlast nu al is begonnen. Uit de signalen1 van de bewoners blijkt dat de vuurwerkoverlast niet enkel in het najaar, richting het einde van het jaar, speelt, maar 365 dagen per jaar. Dit betekent in dat geval een constante stressfactor voor omwonenden, hun huisdieren en wilde dieren. In de Maaspoort is het vaker prijs geweest met excessief vuurwerkgeweld, afgelopen jaarwisseling nog werd er met vuurwerk grote schade aangericht2.

Dat de vuurwerkoverlast jaarrond plaatsvindt, dit sinds deze week sterk begint te verergeren en de jaarwisseling al weer aan de horizon verschijnt, baart ons zorgen. Stevenen we weer af op forse stress en angst voor dieren en mensen en flinke vernielingen aan publiek en private eigendommen? Aangegeven is dat de wijkraad contact opgenomen heeft met de politie, wij hopen dat nu de benodigde maatregelen genomen zullen worden. Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Welke maatregelen zijn er in het verleden reeds genomen tegen de vuurwerkoverlast in de Maaspoort?
  2. Wat is de stand van zaken van de melding van de wijkraad bij de politie? Is de melding opgepakt en in behandeling, wat is de huidige status?
  3. Wat gaat u doen tegen vuurwerkoverlast in de Maaspoort, zowel preventief, als reactief?
  4. De vuurwerkoverlast in de Maaspoort is opvallend groot, maar deze overlast vindt ook in de rest van onze gemeente plaats: welke maatregelen, proactief en reactief, zullen er genomen worden tegen vuurwerkoverlast, in aanloop naar de jaarwisseling?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/inwoners-maaspoort-worden-nu-al-gek-van-het-vuurwerkgeknal

2 https://denbosch.notubiz.nl/document/11119979/1#search=%22schade%20jaarwisseling%20110000%22