Rondvraag voortgang revol­verend ener­gie­fonds


Indiendatum: 13 mrt. 2023

Rondvraag voortgang revolverend energiefonds

Commissie bedrijvigheid d.d. 13 maart 2023

Geacht college,

In het bestuursakkoord is afgesproken dat Den Bosch stappen gaat maken in de energietransitie. Daarbij wilt u onder andere inzetten op energiebesparing en op de opwek van zon op dak. Een goed streven, al realiseert u zich ook dat de middelen die hier voor nodig zijn, zoals isolatie en zonnepanelen, voor veel mensen niet direct betaalbaar zijn. Het gaat om een grote investering die zich later weer zal uitbetalen, maar veel mensen hebben niet de middelen voor de investering. In het bestuursakkoord heeft u dan ook afgesproken dat u een revolverend energiefonds gaat creƫren voor deze inwoners en het MKB. Vanuit technische vragen hebben wij vernomen dat dit proces niet stil staat, al blijkt hier verder nog niet veel over bekend te zijn. Wij hebben hierover enkele vragen aan het college:

  1. Wanneer bent u van plan om een voorstel voor het revolverend energiefonds voor te leggen aan de raad?
  1. Kunt u ons vertellen voor welke energiebesparende maatregelen dit fonds gebruikt gaat kunnen worden?
  1. Bent u het met ons eens dat het belangrijk is dat dit revolverend energiefonds er zo snel mogelijk dient te komen gezien de energie- en klimaatcrisis?
  2. Hoe bent u van plan ervoor te zorgen dat de inwoners en het MKB die hiervan gebruik willen maken ook op de hoogte worden gebracht van het bestaan van het revolverend energiefonds?

Namens de Partij voor de Dieren,

Rick van de Pol

Elise van Diejen