Rick van de Pol


Commis­sielid PvdD Den Bosch

Wie ben ik?

Rick van de Pol (hij/hem), geboren in 1989, ik ben vereerd om op de tweede plek te staan voor onze prachtige partij. Samen met mijn vriendin en zoontje van één en twee konijnen woon ik in de wijk Orthen.

Wat doe ik?

Naast dat ik mij actief inzet voor de Partij voor de Dieren ben ik bouwkundig adviseur bij adviesbureau Arcadis. Voor mijn werk ben ik dagelijks bezig met advies over beheer en onderhoud en het verduurzamen van gebouwen. Mijn zorgen over de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis maken dat ik mij met passie inzet voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Maar ook zie ik dat de snelheid waarop we deze crisissen aanpakken veel te laag is. Daar is meer actie nodig, zowel vanuit bedrijven als vanuit de politiek. Daarom ben ik ook al jaren actief bij demonstraties en acties op het gebied van dieren klimaat en natuur. In de gemeente politiek wil ik mijn impact verder vergroten.

Wat wil ik bereiken?
Verbeter de wereld, begin in Den Bosch! Juist op lokaal niveau kunnen we het grote verschil maken, voor alle inwoners van de gemeente, zowel mensen als dieren. Door met dit bredere perspectief te kijken naar het gemeentelijke beleid zien we dat er veel ambitieuzere actie nodig is op het gebied dierenrechten, klimaat en milieu.
Daarom wil ik mij hard maken voor het instellen van een wethouder dierenwelzijn, een diervriendelijk fokbeleid voor de kinderboerderijen en dierenparkjes, opvang voor andere diersoorten naast honden en katten binnen de gemeente, een klimaatneutrale gemeente in 2030 en het stimuleren en helpen van ondernemers en consumenten met de eiwittransitie (te beginnen met het goede voorbeeld te geven door de gemeente zelf).

Gerelateerd

Moties Vragen