Schrif­te­lijke vragen warmte en droogte: gevolgen en preventie t.a.v. gras en groen


Indiendatum: 9 jun. 2023


Den Bosch, 9 juni 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: warmte en droogte: gevolgen en preventie t.a.v. gras en groen

Geacht college,

Het is warm in Den Bosch, warm en droog. Droog is het al weken, sinds 13 mei heeft het niet of nauwelijks meer geregend[1]. In de raadsvergadering d.d. 16 mei jl. heeft uw college aangegeven bij het maaien rekening te houden met de maailengte van gras in verband met de kans op verdroging van grasvelden met warm en droog weer. Op dit moment zien we echter in verschillende delen in onze gemeente al de eerste verdroging van grasvelden in de openbare ruimte, dit betreft grasvelden die recent zijn gemaaid. Kort gras verdroogt velen malen sneller dan lang gras. Te verwachten is echter ook dat de droogte de komende weken nog zal aanhouden[2]. Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Kunt u aangeven op welke manier dat u rekening heeft gehouden met de kans op verdroging van het gras ten aanzien van uw maaibeleid?
  2. Lijkt het u, net zoals indieners van deze vragen, verstandig om in ieder geval zo lang de droogte aanhoudt niet te maaien? Zo nee, waarom niet?
  3. Lijkt het u, net zoals de indieners van deze vragen, verstandig om in het gras meer diversiteit aan te brengen, door bijvoorbeeld klaver, tijm, ooievaarsbek of madelief in te zaaien, t.b.v. robuust groen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat u doen om te voorkomen dat de verdroging van het gemeentelijk groen voor zo ver mogelijk te voorkomen, zowel gedurende de huidige hitte en droogte als wel in de toekomst?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.

Namens de fracties van,

Partij voor de Dieren, Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen, Judith Hendrickx


[1] afbeelding: geen regen sinds 13 mei afbeelding: geen regen t/m 9 juni

[2] https://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/30-daagse/30-daagse-krijgen-we-nog-buien-in-juni/8288/

Indiendatum: 9 jun. 2023
Antwoorddatum: 27 jun. 2023

Geachte mevrouw Samshuijzen en mevrouw Hendrickx,

In uw brief van 9 juni 2023 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Warmte en droogte: gevolgen en preventie t.a.v. gras en groen. Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1: Kunt u aangeven op welke manier dat u rekening heeft gehouden met de kans op verdroging van het gras ten aanzien van uw maaibeleid?

Antwoord: Sinds een aantal jaar maaien we volgens onze eigen Bossche Beeld Maatlat.

Hierbij wordt het gras minder kort gemaaid en laten we het gras tussen de maaibeurten door langer worden. Hierdoor is gevoeligheid voor droogte wat verminderd en krijgen we tevens meer variatie in soorten

Vraag 2: Lijkt het u, net zoals indieners van deze vragen, verstandig aanhoudt niet te maaien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, dat is verstandig. Dit is ook de reden dat we onze eigen Bossche Beeld Maatlat hebben opgesteld. Als door de droogte het gras niet meer groeit hoeft de aannemer het gras niet te maaien, hij voldoet dan aan de afgesproken norm. We zien buiten dat in deze droge periode ook echt minder gemaaid wordt ten opzichte van de natte periode in maart/april van dit jaar.

Vraag 3: Lijkt het u, net zoals de indieners van deze aan te brengen, door bijvoorbeeld klaver robuust groen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, we vormen op steeds meer plekken kort gras om naar ruw gras (1 á 2x per jaar maaien). Indien nodig worden deze plekken opnieuw ingezaaid met een kruidenmengsel.

Vraag 4: Wat gaat u doen om te voorkomen dat de verdroging van het gemeentelijk groen voor zo ver mogelijk te voorkomen, zowel gedurende de huidige hitte en droogte als wel in de toekomst?

Antwoord: Door het (regen)water zo lang mogelijk in het gebied vast te houden proberen we de verdroging tegen te gaan. Dat kan op verschillende manieren:

  • Bij nieuwe aanleg en omvormingen van de openbare ruimte kiezen we steeds vaker voor ruw gras, dit voorkomt verdamping. Dat zal zoals u aangeeft niet voorkomen dat er geen verdroging optreedt.
  • Bij nieuwbouw en renovatie is het plaatselijk infiltreren van hemelwater in het groen de norm,
  • Als dat niet mogelijk is leggen we een gescheiden riool aan, met de voorkeur het water in de wijk middels een wadi te infiltreren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,


De gemeentesecretaris,

drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

drs. J.M.L.N. Mikkers

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen advies RDA “plezier voor mens én dier”

Lees verder

Schriftelijke vragen drinkwatertappunten in de leefomgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer