Den Bosch Datastad? Vergeet de impact op de Aarde niet


21 september 2023

Den Bosch wil zich graag verder ontwikkelen als Datastad. En zegt dat te willen doen op een verantwoorde manier, die bijdraagt aan het oplossen van de vraagstukken van deze tijd: “Data dichtbij de mens brengen, op een verantwoorde manier.”. Hier zien wij weinig van terug in de recent door de gemeente hierover opgezette kaders. Voor ons aanleiding om flink bij te sturen!

Zo heeft een groot deel van het beoogde datagebruik helemaal niet het doel om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, in de praktijk zal waarschijnlijk gebruikt worden door bedrijven om meer winst te maken. Ook ontbreekt er een visie op hoe de vervuiling die veroorzaakt wordt door dat datagebruik geminimaliseerd kan worden. Al lange tijd is bekend dat voor de productie van technologie de natuur op grote schaal verwoest wordt. Met daarbij groot stroomgebruik, en daarmee CO2-uitstoot, wat nodig is voor zo'n Datastad. Onze visie is dan ook dat het matigen van ons datagebruik noodzakelijk is om binnen de draagkracht van de aarde te blijven.

Een goed voorbeeld van waar datagebruik de draagkracht van de aarde over gaat is op het gebied van de klimaatimpact. Op dit moment levert datagebruik al een behoorlijke 'bijdrage' aan het klimaatprobleem. Exacte cijfers ontbreken, maar volgens de meest nauwkeurige schattingen is het digitale leven goed voor zo’n 4% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat klinkt misschien niet als veel, maar het is ruim meer dan de mondiale luchtvaart. En de prognose is dat dit aandeel tegen 2030 kan stijgen tot ruim 14% van de uitstoot. Zo alles bij elkaar wordt het een vrij simpele optelsom: de Datastad voor het oplossen van de vraagstukken van deze tijd klinkt mooi, maar maakt de problemen die opgelost moeten worden juist groter. Voor ons aanleiding om aan de bel te trekken. Daarom hebben wij drie moties en een amendement ingediend om bij sturen op de kaders waarbij flink wat steken zijn laten vallen. Zo hebben wij voorstellen gedaan op de volgende punten:

 • De gemeente heeft het dataverbruik niet in kaart. Door de footprint die dataverbruik heeft is het echter essentieel om dit wél in beeld te brengen en dit op te nemen in de CO2- monitor. Wij vragen om dit wel te doen met een motie. Anders kan Den Bosch ook nooit klimaatneutraal worden.
 • Omdat Den Bosch graag “Datastad” wil zijn, spreekt het college zich namens de gemeente zich hier publieke ook regelmatig over uit. Houd in deze communicatie dan ook rekening met de impact van data en zeg niet enkel dat meer dataverbruik goed is. Wij vragen daar om met een motie.
 • Neem in de kaders datastad indirect energieverbruik als aandachtspunt mee en neem in dat kader het energie- en materiaalzuinig ontwerpen van data-oplossingen als belangrijk uitgangspunt mee in programmalijn twee, “Slimme oplossingen voor de samenleving”. Daar vragen we om met een motie.
 • Er worden vestigingsvoorwaarden voor het innovatie kwartier gesteld. Hierin ontbreekt maatschappelijke relevantie, daar vragen wij om met een amendement.

  Gerelateerd nieuws

  Bosschenaren dreigen energietoeslag mis te lopen, wij roepen op tot actie

  De landelijke hoeveelheid aanvragen voor de tegemoetkoming energiekosten bij blokaansluiting is kleiner dan verwacht. Mede da...

  Lees verder

  Bossche Kantorenvisie: weinig lokale werkgelegenheid en geen groene ambitie

  Het bestuur van onze stad wil graag meer kantoren bouwen. Wij signaleren dat hierbij hoofdzakelijk het bedrijfsleven wordt ge...

  Lees verder

  Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

      Abonneer op de nieuwsbrief