Nikky Hamerslag


Commis­sielid PvdD Den Bosch

Wie ben ik?
Ik ben Nikky Hamerslag (zij/haar), geboren in 1997. Ik woon sinds 2019 met mijn vriend in Den Bosch, en ondanks alle lockdowns in die tijd, ben ik gaan houden van deze stad.

Wat doe ik?
In het dagelijks leven studeer ik Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In mijn studie leer ik over duurzaamheid in brede zin; klimaatverandering, de energietransitie, water- en voedselproblemen komen allemaal aan bod. Ik heb gekozen om me te focussen op sociaal wetenschappelijke kant, dus ik leer onder andere over ruimtelijke ordening en politieke struikelblokken. Ik wilde niet wachten tot ik klaar ben met mijn studie om te helpen met het oplossen van deze problemen, daarom ben ik actief geworden bij de Partij voor de Dieren en bij PINK!, de jongerenorganisatie van de PvdD. Door me in te zetten voor de gemeenteraad van Den Bosch kan ik de theorie van mijn studie combineren met mijn activistische hart.

Wat wil ik bereiken?
Ik denk dat eigenlijk iedereen wel blijer wordt van een park met gras en bomen, dan van een parkeerplaats met asfalt en betaalautomaten. Dus laten we de gemeente zo inrichten dat het makkelijker is om met de fiets en het openbaar vervoer te komen zodat al die auto’s niet nodig zijn en er ruimte over blijft voor andere dingen. Dit draagt ook bij aan het tegengaan van de klimaatverandering, gemeente Den Bosch moet namelijk uiterlijk 2030 klimaatneutraal zijn. Ik zal me natuurlijk ook altijd blijven inzetten voor de kwetsbaarste in onze samenleving: de dieren. Er moet meer aandacht komen voor biodiversiteit en er moet rekening worden gehouden met de dieren bij alles wat aangelegd of gebouwd wordt.

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws